Trekkern as

Trekkern er et allsidig kjørekontor som håndterer større transporter for alle.

Trekkern AS et er veletablert trekkerfirma med faste trekkvogner og noen reservebiler. Vi har kontor på Trollåsen, og transporterer det kunden ønsker. Trekkern stiller med utstyr til de fleste oppdrag, som containertransport, spesialtransport av bred og lang transport.

Våre sjåfører er spesielt drillet i grensepasseringer av alle slag.

Vi har utvalgte sjåfører med bred erfaring av thermotransport, samt noen med bred erfaring fra kontinenttransport.

Vi befordrer farlig gods, som sprengstoff og vanlig ADR gods.

FOLLOW US:

  • w-facebook