top of page

Jacsped Distribusjon as

Jacsped Distribusjon er et allsidig kjørekontor som håndterer transporter for alle.

Jacsped Distribusjon AS et er veletablert transportfirma med faste trekkvogner og distribusjonsbiler. Vi har kontor på Trollåsen, og transporterer det kunden ønsker. Jacsped Distribusjon stiller med utstyr til de fleste oppdrag, som distribusjon, containertransport, spesialtransport av bred og lang transport.

Vi befordrer vanlig ADR gods.

bottom of page